Leven!

 

Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken. Ik geloof dat wat wij zoeken een ervaring is van levend zijn, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen en onze eigen werkelijkheid, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van ‘levend’ zijn.

We zijn zo bezig met de doelen na te jagen met alleen uiterlijke waarde dat we vergeten dat de innerlijke waarde, de verrukking die wordt geassocieerd met levend zijn datgene is waar het om draait.

 

 

Uit: Mythen en bewustzijn, Joseph Campbell